Onder microplastic verstaan wij kleine, onoplosbare plasticdeeltjes met een diameter van vijf millimeter of minder die niet biologisch afbreekbaar zijn. Deze deeltjes kunnen via afvalwater in rivieren en oceanen terechtkomen en zich daar permanent ophopen.
 

De eerste belangrijke stap is wereldwijd af te zien van het gebruik van 'microbolletjes' in onze wasproducten.
 

Deze materialen werden voorheen in bepaalde producten wel toegepast als schurende ingrediënten.
 

De tweede stap, die wij al hebben ingezet, is te stoppen met het gebruik van opacifeermiddelen - die zijn gemaakt van vaste synthetische kunststof en alleen om esthetische redenen worden toegepast - in onze consumentenproducten. Vanaf 2020 gebruiken we wereldwijd alleen nog maar natuurlijke en biologisch afbreekbare opacifeermiddelen in onze consumentenproducten. Ook hebben we projecten geïnitieerd voor het elimineren van bepaalde ingekapselde geurstoffen - die worden gebruikt om een geur langer in stand te houden met minder parfum - die momenteel een onderwerp zijn in de discussie over microplastic. Het plan is om uiterlijk in 2022 alle synthetische parfumcapsules te hebben vervangen door biologisch afbreekbare oplossingen.
 

Om te voorkomen dat onjuiste verwijdering van onze plastic productverpakkingen bijdraagt aan de vervuiling van de oceanen, streven we naar een gesloten kringloopeconomie voor plastic die vergelijkbaar is met de bestaande systemen voor papier en papierafval. We zullen de recyclebaarheid van onze verpakkingen verder uitbreiden en tevens het percentage gerecycled materiaal in onze verpakkingen verhogen.

 

Lees meer over microplastic op de website van Henkel.

Voor een schonere wereld

Onze certificaten

Henkel draagt bij aan duurzaamheid door actief deel te nemen aan de A.I.S.E.-discussie, gericht op continue vooruitgang binnen de sector, samen met andere deelnemende zeep- en wasmiddelfabrikanten.

Microplastic

Persil werkt aan oplossingen om te voorkomen dat er microplastic in het milieu terechtkomt door Persil producten. Ontdek wat we al hebben bereikt en welke verplichtingen we aangaan voor de toekomst.

De verantwoordelijkheid van Henkel

Als toonaangevend duurzaam bedrijf verkennen we graag nieuwe oplossingen voor duurzame ontwikkeling, zonder daarbij onze bedrijfsbeleid uit het oog te verliezen. Deze ambitie omvat alle activiteiten van onze ondernemingen, over de hele waardeketen.