Om de opwarming van de aarde aan te pakken en de temperatuurstijging te beperken tot 2 graden Celsius, zoals wetenschappers aanraden, moet de jaarlijkse uitstoot van CO2 per persoon wereldwijd van 6,8 ton worden teruggebracht naar ongeveer 2 ton.

Als toonaangevend merk binnen het Henkel-portfolio zet Persil zich onophoudelijk in voor een betere voetafdruk over de gehele waardeketen, waarmee het bedrijf effectief bijdraagt aan de „Factor 3”-strategie van Henkel.

 

Op bedrijfsniveau focust Henkel zich op het efficiënte gebruik van grondstoffen om zo het energieverbruik van operationele processen wereldwijd te verlagen en de uitstoot van broeikasgassen te voorkomen. Dankzij de inzet van het bedrijf kon het energieverbruik in het decennium van 2004 tot 2014 met 46% worden verlaagd en de bijbehorende CO2-uitstoot met 42%.
 

Henkel biedt nu ook alle consumenten de mogelijkheid om met behulp van de nieuwe rekenhulp de eigen CO2-voetafdruk te bepalen en zo een persoonlijke bijdrage te leveren aan de klimaatbescherming. Lees meer hierover in de speciale rubriek hieronder.

Factor 3

Energie en het klimaat zijn integrale onderdelen van de „Factor 3”-strategie van Henkel waarbinnen een verdrievoudiging van de efficiëntie in 2030 is voorzien.

Jouw persoonlijke voetafdruk ontdekken

Neem enkele minuten de tijd om erachter te komen hoe jouw persoonlijke keuzes je CO2-voetafdruk beïnvloeden door de rekenhulp te raadplegen die Henkel in samenwerking met het Wuppertal-instituut (Duitsland) speciaal heeft ontwikkeld. Met de rekenhulp kun je snel jouw persoonlijke voetafdruk bepalen en bijdragen aan het wetenschappelijke onderzoek naar een duurzame leefstijl. Alle gegevens die je verstrekt blijven anoniem.

Klimaatpositief worden

De beperking van de uitstoot van CO2 en broeikasgassen om klimaatveranderingen tegen te gaan is een van de grootste uitdagingen waarvoor de mensheid ooit heeft gestaan. Geheel in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs, het VN-akkoord over klimaatverandering, streeft Henkel er in het kader van de langetermijnvisie van de onderneming naar om uiterlijk in 2040 klimaatpositief te zijn.

Voor een schonere wereld

Onze certificaten

Henkel draagt bij aan duurzaamheid door actief deel te nemen aan de A.I.S.E.-discussie, gericht op continue vooruitgang binnen de sector, samen met andere deelnemende zeep- en wasmiddelfabrikanten.

Microplastic

Persil werkt aan oplossingen om te voorkomen dat er microplastic in het milieu terechtkomt door Persil producten. Ontdek wat we al hebben bereikt en welke verplichtingen we aangaan voor de toekomst.

De verantwoordelijkheid van Henkel

Als toonaangevend duurzaam bedrijf verkennen we graag nieuwe oplossingen voor duurzame ontwikkeling, zonder daarbij onze bedrijfsbeleid uit het oog te verliezen. Deze ambitie omvat alle activiteiten van onze ondernemingen, over de hele waardeketen.